ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние от ЕФ ТИ МОТОРСПОРТС ООД приемаме сериозно защитата на Вашите лични данни и се стараем да осигурим безопасно и защитено използване на нашия уебсайт www.ftm-bg.com, наричан по-долу "Уебсайта". Вашите лични данни се използват с цел по-добро отговаряне на Вашите нужди. Вашите лични данни не се продават или предоставят на трети страни с маркетингови цели. В тази политика ще обясним по какъв начин можем да събираме или получаваме Вашите лични данни, какви лични данни събираме, как ги използваме, защитаваме и съхраняваме, както и информация за Вашите права при използване на Уебсайта.

Видове лични данни, които събираме

Информацията, която събираме във връзка с използването на Уебсайтa, може да бъде Вашият IP адрес, вида на браузъра, операционната система и типа на устройството Ви.

Информацията, която събираме във връзка с Вас, може да бъде Вашето име, адрес на електронната поща, пощенски адрес и телефонен номер, както и коментари и запитвания, които ни изпращате.

Начини за събиране/получаване на лични данни

Когато използвате Уебсайта, ние събираме определена информация посредством "бисквитки" и други сходни технологии. В случай че не желаете това, можете да забраните използването на "бисквитки" от настройките на Вашия браузър.

Когато използвате формата ни за контакт или друг от посочените канали за връзка с нас, Вие ни предоставяте лични данни и друга информация. Препоръчваме Ви да посочвате само необходимите данни и информация, без излишни подробности.

Използване на събраните лични данни

 • Използваме личните Ви данни за подобряване на Уебсайта и услугите, които предлагаме.
 • Използваме личните Ви данни, за да разберем Вашите нужди и да предложим по-добро обслужване.
 • Използваме личните Ви данни, за да отговаряме на Ваште коментари и запитвания.

 • Споделяне на събраните лични данни

  ЕФ ТИ МОТОРСПОРТС ООД не продава, не отдава под наем и не търгува с Вашите лични данни. ЕФ ТИ МОТОРСПОРТС ООД споделя събраните лични данни единствено със служители за осъществяване на комуникация, потърсена от Ваша страна. Събраните лични данни могат да бъдат споделени с държавни органи и други трети страни, ако се изисква по закон или при необходимост за защита на правата, собствеността и сигурността на трети лица или ЕФ ТИ МОТОРСПОРТС ООД.

  Защита на личните данни

  За защита и съответно предотвратяване неоторизиран достъп или разкриване на лични данни, ние от ЕФ ТИ МОТОРСПОРТС ООД криптираме данните и спазваме вътрешни процедури за гарантиране на сигурността.

  Продължителност на съхранение на личните данни

  Времето за съхранение на личните данни се опредаля от целите, за които са събрани, освен ако не е предвидено друго в закона.

  Изменения на Политиката за поверителност на личните данни

  ЕФ ТИ МОТОРСПОРТС ООД си запазва правото да променя Политиката за поверителност на личните данни по всяко време. Насърчаваме Ви да преглеждате Политиката за поверителност на личните данни периодично.

  Вашите права

  Съгласно приложимото законодателство имате право да получите достъп до обработваните Ваши лични данни, да промените, изтриете или блокирате тези лични данни. За да упражните правото си, трябва да изпратите писмено заявление на посочените по-долу данни за връзка.

  Данни за връзка

  При възникнали въпроси относно настоящата Политика за поверителност на личните данни или при желание да упражните правата си, свързани с тях, можете да се свържете с нас на електронната ни поща info@ftm-bg.com.