Изключване на EGR

Какво представлява EGR?

EGR (Exhaust Gas Recirculation) клапата или на български клапа за рециркулация на изгорелите газове е система, която позволява повторното изгаряне на част от вече отработените от двигателя газове.

EGR клапан за рециркулация на изгорелите газове

Преминаването на изгорели газове през EGR клапата води до натрупването на нагар. Това затруднява правилното функциониране на системата. Съответно води и до проблеми, тъй като от правилната работа на EGR системата зависи подготовката на гориво-въздушната смес, което пряко засяга работата на двигателя.

Проблеми от неправилно функциониране на EGR системата могат да бъдат причинени не само от натрупани нагари, а и от дефектиране на управляващите компоненти на клапата. (Различните производители използват EGR клапи, действащи на различен принцип - най-често се използват EGR с електронно упраление и EGR клапи с вакумно управление.)

Като симптоми за неправилна работа на EGR системата могат да се посочат (могат да се появят едновременно или не, в зависимост от причината за неправилна работа на EGR):

  • загуба на мощност;
  • работа в авариен режим;
  • лаг или по-късно достигане на исканото налягане от турбината.

Защо да изключвам EGR?

В зависимост от причината за неправилно функциониране на EGR клапата могат да се наложат различни намеси за решаване на проблема. Възможно е да се наложи да се закупи и монтира нов EGR клапан (чиято цена в повечето случаи никак не е ниска) или пък да се наложи почистване на клапата, което обаче е временно решение.

Единственият начин за трайно решаване на проблема с EGR клапата е нейното изключване. Това е възможно след модифициране на софтуера на компютъра, като освен това може да се наложи EGR клапана да се премахне или запуши в зависимост от конкретния случай.


Какви ще са ползите от изключване на EGR?

След намеса от наша страна по изключване на EGR клапата ще се постигне:

  • навременно развъртане на турбината;
  • трайно решаване на проблема с EGR;
  • по-добър респонс на педала на газта.

За цени или повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!